true
Op de lange termijn zal het gat tussen de uitstroom van pensionerend technisch personeel en de instroom van nieuw talent te groot worden. Het zal zo groot worden dat organisaties het zullen voelen in hun processen, output, productiviteit en uiteindelijk omzet. Verstandig dus om nu oplossingen te implementeren die je organisatie op lange termijn beschermen.

1. Leid technisch personeel intern op

Het kan goed zijn dat jouw organisatie op de ene afdeling een krimp verwacht, terwijl de andere afdeling stabiel blijft. Tussen de technische beroepen onderling zitten natuurlijk grote verschillen als het gaat om in- en uitstroom en verwachte tekorten. Om het tekort van het technisch personeel op te vangen kan het investeren in opleidingsmogelijkheden een manier zijn om deze intern op te vangen. Dat bied je in de toekomst dan ook de mogelijkheid om je wervingscriteria aan te passen. Je kunt je medewerkers immers vaardigheden aanleren.

Je kunt verschillende kanten op met intern opleiden:

 • Zo kun je onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zelf intern gecertificeerde trainingen te geven.
 • Je kunt een samenwerking aangaan met een aansluitend onderwijsinstituut.
 • Je kunt het intern opleiden uitbesteden aan een externe partner die voor jou passende kandidaten werft en opleidt.

2. Vind personeel buiten de grenzen

Een andere mogelijkheid is te kijken buiten de bekende markt. De standplaats en omliggende woongebieden van je organisatie bieden wellicht niet genoeg aanloop van nieuwe medewerkers. Als er al een landelijk tekort is aan technisch personeel, dan is dat regionaal (meestal buiten de randstad) nog groter. Buiten de landsgrenzen zijn er vaak meer mogelijkheden om technisch personeel te vinden. Zo is Duits technisch personeel bijvoorbeeld vaak bekwaam in de machinebouw, auto-industrie en installatietechniek. De Nederlandse arbeidsomstandigheden en verdiensten zijn een reden voor mensen met technische beroepen uit andere delen van Europa om hierheen te trekken. Daarnaast is er in andere regio’s een overschot aan technisch personeel, terwijl we in Nederland te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt en lage werkloosheidcijfers. Nog een goede reden voor organisaties om buiten de grenzen te zoeken naar talent.

Voordat je in het buitenland kunt gaan werven is het wel belangrijk dat:

 • Je weet waar je moet zoeken.
 • Je begrijpt wat cultuurverschillen kunnen betekenen.
 • Je snapt dat er meer bij komt kijken dan een simpele wervingsaanpak. Hoe overbrug je een taalbarrière? Hoe komt een Europese arbeidskracht naar Nederland? Hoe wordt een verhuizing en nieuwe woonplek geregeld? Allemaal zaken om over na te denken.

3. Investeer in robotisering

Een andere oplossing voor het tekort aan technisch personeel is het investeren in technologie. Zo kan robotica nu of in de toekomst een aantrekkelijke optie zijn om bepaalde technische taken over te nemen van medewerkers. Het kan je team ook ondersteuning bieden bij dagelijkse (digitale) werkzaamheden. Technologische innovatie is ook een manier om jouw organisatie op de arbeidsmarkt van andere bedrijven te onderscheiden. Wat organisaties wel moeten weten is dat het investeren in robotisering geen simpele keus is. Er komt een grote investering bij kijken, processen moeten worden heringedeeld, verandermanagement moet worden ingezet en medewerkers moeten voorbereid worden op een nieuwe toekomst.

Wat zijn de voordelen van robotisering binnen de technische sector?

 • Je biedt huidige medewerkers extra ondersteuning.
 • Het vermindert repetitief werk voor de menselijke medewerker, de robot neemt dit over.
 • Het biedt de menselijke medewerker meer tijd voor uitdagender werk.
 • Je organisatie kan 24/7 produceren.
 • Het heeft een positieve bijdrage aan duurzame inzetbaarheid.
 • Het verhoogt de kwaliteit van werkzaamheden door nieuwe, verbeterde techniek.
 • De kans ontstaat voor het stimuleren van ontwikkeling en verjonging van de industrie. Oftewel: het verbetert het imago van de technische branche.

Iedere oplossing vraagt een investering

Alle oplossingen in dit artikel vragen in meer of mindere mate een investering vanuit de organisatie. Misschien heeft jouw organisatie wel de financiële middelen om te investeren in robotisering. Misschien is dat voor jouw organisatie nog toekomstmuziek. Wie weet is het aantrekken van personeel van buiten de grenzen een passende oplossing, omdat je organisatie een internationale instelling heeft. Of is het investeren in (interne) opleidingsmogelijkheden een vruchtbare oplossing, waarbij ondersteuning van een externe partner deels de last kan overnemen? De Pooter Academy is er voor organisaties die op zoek zijn naar procesoperators, maar de werving, het opleiden en het aanstellen uit handen willen geven. Oftewel: wel de lusten, maar niet de lasten. 

Meer over De Pooter Academy
tekort technisch personeel

Small title on one line

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam at sollicitudin lorem. Morbi elit leo, laoreet sit amet maximus eget, congue id mauris. Proin venenatis, nibh non porttitor interdum, leo metus commodo eros, sit amet vehicula nibh est non quam. Etiam mi metus, pellentesque eu ligula vitae, ullamcorper rutrum ante. Aenean sodales magna ut enim auctor,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam at sollicitudin lorem. Morbi elit leo, laoreet sit amet maximus eget, congue id mauris. Proin venenatis, nibh non porttitor interdum, leo metus commodo eros, sit amet vehicula nibh est non quam. Etiam mi metus, pellentesque eu ligula vitae, ullamcorper rutrum ante. Aenean sodales magna ut enim auctor,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam at sollicitudin lorem. Morbi elit leo, laoreet sit amet maximus eget, congue id mauris. Proin venenatis, nibh non porttitor interdum, leo metus commodo eros, sit amet vehicula nibh est non quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam at sollicitudin lorem. Morbi elit leo, laoreet sit amet maximus eget, congue id mauris. Proin venenatis, nibh non porttitor interdum, leo metus commodo eros, sit amet vehicula nibh est non quam. Etiam mi metus, pellentesque eu ligula vitae, ullamcorper rutrum ante. Aenean sodales magna ut enim auctor,

pj-profile-squared shape@2x-1

3 gevolgen van vergrijzing onder jouw personeelsbestand

Next

Te weinig instroom nieuw technisch personeel? 4 oplossingen