true
In de huidige arbeidsmarkt hebben HR-professionals, recruiters en teamleaders het niet makkelijk als het gaat om het vinden van gekwalificeerd technisch personeel. Met als resultaat dat veel organisaties worstelen met onderbezetting. De schade die onderbezetting aanbrengt zie je vooral terug in de productiviteit van medewerkers en de algemene groei van de organisatie. Wat zijn de gevolgen van onderbezetting en wat kun je hier op de korte en lange termijn aan doen?

Twee soorten onderbezetting

Er zijn twee soorten onderbezetting: onderbezetting van mankracht en onderbezetting van expertise. Er is sprake van onderbezetting van mankracht wanneer het aantal medewerkers in een team onvoldoende is om de toegewezen taken uit te voeren. Expertise onderbezetting doet zich voor wanneer een werkgroep niet beschikt over medewerkers met de nodige kennis, vaardigheden en bekwaamheden om de taken uit te voeren.

 

Zelfs grote teams kunnen onderbezet zijn, net zoals kleine teams overbezet kunnen zijn. Het is dus belangrijk onderscheid te maken tussen het aantal absolute teamleden en de relatieve teamgrootte: is het team voldoende capabel om de gezamenlijke doelen te behalen?

 

Hoe weet je of je teams onderbezet zijn?

Tekenen van onderbezetting zie je vaak terug in overwerk, vermoeidheid en stress onder medewerkers. Een grote achterstand van taken, processen die stil komen te staan en de ontevredenheid onder medewerkers die blijft groeien. Functioneert je team slecht? Dan ga je dit ook merken in de tevredenheid van je klanten. Een doemscenario die de groei van je organisatie laat dalen of zelfs kan stopzetten.

 

Onderbezetting kan meerdere oorzaken hebben. De grootste oorzaak in de technische branche is een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Het vinden van dit personeel vraagt om specifieke expertise en kennis van de markt. Vacatures kunnen lang openstaan omdat het gaat om doelgroepen die extreem moeilijk te werven zijn en waarvan de meeste mensen latent werkzoekend zijn. Ze staan open voor een baanwisseling, maar zijn niet actief op zoek. Je moet ze dus zélf vinden. Voor de functie Monteur E&I geldt bijvoorbeeld een doelgroepgrootte van maar 500 werkenden in Nederland. Hiervan is 92% niet of niet actief op zoek naar ander werk. Naast een gebrek aan gekwalificeerd personeel kan onderbezetting ook ontstaan wanneer bijvoorbeeld je organisatie groeit of er een teamlid langdurig ziek is.

 

Gevolgen van onderbezetting

Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige onderbezetting van je team kan leiden tot burn-outs bij en ontevredenheid onder je teamleden. Naast deze gevolgen voor de gezondheid van medewerkers zijn er ook gevolgen voor de organisatie. Leiderschap heeft een grote invloed op hoe er met onderbezetting wordt omgegaan. In eerdere studies is aangetoond dat leidinggevenden bijdragen aan de manier waarop medewerkers reageren op de stress waarmee ze worden geconfronteerd. Ook heeft de leiderschapsstijl direct invloed op de manier waarop deze medewerkers met stress omgaan. De kwaliteit van de relaties tussen medewerkers is ook belangrijk, omdat die van invloed zijn op hoe zij op uitdagingen reageren.

 

Een aantal gevaarlijke gevolgen van de onderbezetting van je team:

  • Productieprocessen komen mogelijk stil te staan omdat je minder capaciteit hebt.
  • Kostbare kennis van en ervaring met fabrieken en machines gaat verloren als kennisoverdracht niet plaats kan vinden door schaarste of tijdgebrek.
  • Verminderde motivatie onder je huidige werknemers.
  • Een verhoogde kans op langdurig ziekteverzuim als gevolg van een burn-out en een te hoge werkdruk.
  • De veiligheid van je personeel komt onder druk te staan.
  • Financieel verlies als gevolg van stilliggende processen.
  • Er ontstaat een negatieve sfeer op de werkvloer.
  • De employer brand wordt aangetast door de ontevredenheid van het team.

In functies binnen de technische branche ligt een te hoge werkdruk altijd op de loer. Medewerkers binnen de food-, proces- en maakindustrie hebben sneller te maken met onderbezetting omdat het werven van dit personeel een specifieke aanpak nodig heeft. Er is meer nodig dan het uitzetten van een vacature om de beste techneuten uit de markt te halen.

Technisch talent werven vraagt om meer dan alleen het uitzetten van een vacature

Wij weten het, jij weet het: technisch personeel is lastig te vinden en te werven. Om onderbezetting van je team te voorkomen is het van cruciaal belang een wervingsstrategie te hanteren die je helpt de beste techneuten uit de markt te halen. In deze whitepaper delen we onze aanpak en leren we je hoe je een winnende strategie opstelt om zelf technisch personeel te werven.

Download whitepaper

 

Voorkom escalatie door onderbezetting

Ten eerste wil je de impact van onderbezetting zo veel mogelijk verminderen. Uit onderzoek is gebleken dat je dit het beste kunt doen door enerzijds de werkrollen en verwachtingen van elk teamlid te verduidelijken. Anderzijds is het van cruciaal belang dat je jouw bezorgdheid over het welzijn van je team laat blijken. Dit versterkt de kwaliteit van onderlinge relaties. Alleen goed leiderschap is niet voldoende om een burn-out door onderbezetting te voorkomen, ook het actief aanpakken van het probleem ondersteunt de goede werkrelaties tussen het management en het team, en het team onderling. Medewerkers willen niet alleen horen dat je het probleem gaat aanpakken, maar willen het daadwerkelijk ook zien. Neem ze mee in het wervingsproces en vertel welke stappen je onderneemt om nieuw personeel te vinden. Het feit dat gekwalificeerd personeel vinden lastig is, maakt voor je medewerkers zelf niet veel uit. Voor hen is het belangrijk dat ze spoedig weer terugkeren naar een gezonde werk/privé balans en niet meer bang hoeven te zijn voor overwerk en een te hoge werkdruk.

Oplossing korte termijn: strategische recruitmentplanner

Je hebt een specifieke wervingsstrategie nodig voor het opvangen en voorkomen van een tekort aan technisch personeel. Ook wil je inzicht krijgen in de huidige bezetting van je team en wat de ideale samenstelling is van je team. We hebben een template gemaakt waarmee je jouw wervingsstrategie kunt optimaliseren. Door data te verzamelen over je huidige personeelsbezetting krijg je inzicht in de plekken waar meer mankracht nodig is en waar eventueel toekomstige gaten kunnen ontstaan in je personeelsbezetting. Zo ben je voorbereid op toekomstige tekorten in je team, kun je tijdig actie ondernemen en onderbezetting voorkomen.

Oplossing lange termijn: De Pooter Academy

Om onderbezetting binnen je team te voorkomen is het belangrijk om het probleem bij de wortel aan te pakken. Onderbezetting komt in vrijwel alle gevallen door schaarste, een gebrek aan gekwalificeerd personeel om werktaken op te vangen. We zien die schaarste bij verschillende technische functiegroepen, met name bij procesoperators. Die worden in het hele land als ‘extreem schaars’ gecategoriseerd. Het is daarom essentieel om nu actie te ondernemen. Met De Pooter Academy gaan we schaarste te lijf met het dedicated opleiden van procesoperators. Niet zomaar opleiden, maar op een snelle, effectieve en vernieuwende manier. Wij werven de kandidaten, zorgen voor het opleidingstraject en plaatsen ze als volwaardig teamlid bij jou in de fabriek.

Meer over De Pooter Academy
gevolgen onderbezetting team-2
pieter jan marketeer de pooter

6 manieren om technische mensen aan je organisatie te binden

Next

Zonder een candidate persona vind je niet het juiste technische personeel