true
Driekwart van de werkgevers beoordeelt teamwork als zeer belangrijk. In tijden van crisis is het duidelijker dan ooit dat een goed functionerend team het fundament is van een goed bedrijf. Juist nu, terwijl de wereld kampt met een pandemie, is het van belang om de samenstelling van je team kritisch onder de loep te nemen. Om ervoor te zorgen dat je bent voorbereid op een eventuele volgende crisis, maar juist ook op tijden van groei. Efficiëntie in werkprocessen is dan essentieel. Hoe zorg je voor een optimale samenstelling van je team? Met welke factoren moet je rekening houden?

De huidige druk op technisch personeel

Een optimale teamsamenstelling zorgt voor meer efficiëntie in werkprocessen, waardoor het makkelijker wordt om teamdoelstellingen te behalen. De kwaliteit van je team wordt niet louter bepaald door knappe koppen. Het gaat er juist om hoe de medewerkers in het team zijn gecombineerd op basis van talent en ervaring. “Ieder individu heeft unieke vaardigheden en talenten. Als we ze aan tafel brengen en samen laten werken voor een gemeenschappelijk doel, kan dat bedrijven een echt concurrentievoordeel opleveren”, aldus John J. Murphy, auteur specialist op het gebied van bedrijfstransformatie. Technisch personeel in proces-, maak- en foodindustrie wordt keihard geraakt door de pandemie: wisselende of dalende klantvragen, hoge werkdruk en financiële onzekerheid om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is dus van grootste belang dat deze teams beter dan ooit kunnen samenwerken om de druk die op hen ligt te verlagen.

Verschillende typen van teams

Voordat je een team optimaal kunt samenstellen moet je het verschil weten tussen de verschillende typen van teams. Afhankelijk van het gemeenschappelijk doel bestaan er 4 hoofdtypen van teams:

Het eerste type is het projectteam dat gezamenlijk werkt aan een gemeenschappelijk doel. Het werk kan specifiek, meetbaar en tijdsgebonden gestructureerd worden en duidelijke verantwoordelijkheden kunnen toegewezen worden. Onder projectteams zijn er nog 4 typen te onderscheiden:

 • Functionele teams waarin medewerkers op basis van expertise in een team worden gezet. Zo krijg je bijvoorbeeld een team elektromonteurs, een team onderhoudsmonteurs en een team procesoperators.
 • Cross-functionele teams waarin technici met verschillende expertises samenwerken aan een project. Zo krijg je bijvoorbeeld een team met een elektromonteur, een onderhoudsmonteur en een procesoperator.
 • Matrix teams waarin medewerkers aan verschillende managers verantwoording afleggen over verschillende aspecten van hun werk.
 • Contract teams zijn uitbesteed om (een deel van) een project af te ronden.

Het tweede type is het zelfbeheerde team, dat bestaat uit medewerkers met een breed scala aan doelstellingen die samenwerken zonder dat er een manager of autoriteitsfiguur bij betrokken is. Het derde soort team zijn virtuele teams, samengesteld uit mensen die op verschillende fysieke locaties werken en sterk afhankelijk zijn van samenwerkingstools om hun werk te kunnen doen. Zeker in de eerste helft van 2020 hebben steeds meer bedrijven moeten uitwerken hoe zij hun teams virtueel konden laten samenwerken. Het laatste type zijn operationele teams dat andere soorten teams ondersteunen.

Modellen die je helpen om je team optimaal samen te stellen

Het succes van teams schuilt niet alleen in de kwaliteit van individuele medewerkers en hoe ze samenwerken, maar juist in de combinatie van de verschillende talenten. Deze drie modellen helpen je om jouw team optimaal samen te stellen:

 • Als eerste kun je het flexschillen model gebruiken om je personeelscapaciteit mee te laten bewegen met fluctuaties in klantvraag of economie. Dit heeft namelijk enorme invloed op hoe je jouw personeel in kunt zetten, hoe je teams formeert en hoe je werkprocessen functioneren. Het flexschillen model bestaat uit 4 schillen: de vaste kern, teamflex, de flexpool en externe flex. Hoe dit model werkt en waarom het juist in deze tijd van belang is, lees je hier
 • De 9 teamrollen van Belbin beschrijven hoe medewerkers in een team elkaar aanvullen en versterken. Ieder teamrol zegt wat over de stijl van samenwerken van het teamlid en bestaat uit persoonlijke krachtige kenmerken, maar ook zwakheden of valkuilen. Volgens Belbin moet een team uit verschillende rollen bestaan op optimaal te presteren. De 9 teamrollen zijn: bedrijfsman, brononderzoeker, plant, monitor, vormer, zorgdrager, voorzitter, groepswerker en specialist.
 • Als laatst heb je de Roos van Leary die als communicatiemodel dient dat gedrag en werking ervan op teams beschrijft. Het geeft inzicht in de interactie tussen mensen, het laat zien welk gedrag door bepaald gedrag aangewakkerd wordt en hoe dit gedrag te beïnvloeden is. Het model onderscheidt hierin vier rollen: leidingnemend, aanpassend, defensief en aanvallend.

De voordelen van een optimale teamsamenstelling

We moeten de kracht van het team omarmen en inzien wat het belang ervan is. Voor de organisatie als geheel, maar ook voor medewerkers zelf. Zo hou je grip op de effecten van de coronacrisis, terwijl je je medewerkers blijft ondersteunen en helpen ontwikkelen. De voordelen van goed geformeerde teams:

 • Geen manager kan een project in z’n eentje dragen. Er zijn maar zoveel uren in een dag beschikbaar. Je moet als team samenwerken om taken efficiënt uit te voeren.
 • Problemen zijn makkelijker opgelost. Eén brein heeft vaak niet de capaciteit om een complex probleem op te lossen of de juiste beslissing te nemen. Een team met verschillende technische specialisten kan alternatieven voorstellen die één persoon wellicht niet had overwogen.
 • Een team werkt sneller. Meerdere mensen zijn minder lang bezig om een taak te volbrengen dan als één medewerker verantwoordelijk zou zijn voor alles. Wanneer teamleden samenwerken, helpen ze elkaar en worden verantwoordelijkheden gedeeld. Hierdoor daalt de werkdruk en stijgt de efficiëntie en snelheid.
 • Teamleden doen sneller kennis op. Dit effect zie je vooral bij teams die bestaan uit mensen van verschillende disciplines, zoals engineers, monteurs, operators en elektriciens. Iedere werknemer heeft er baat bij om iets nieuws te leren van teamleden en iedere werknemer heeft unieke kwaliteiten en vaardigheden om door te geven.

Conclusie

Een optimaal samengesteld team heeft grote voordelen voor het efficiënter inrichten van processen, het helpen ontwikkelen van medewerkers en het behalen van bedrijfsdoelstellingen en dus voor het realiseren van topprestaties. Het is de manier om grip te krijgen op de fluctuaties in klantvragen en economie, voornamelijk gezorgd door de coronacrisis. Onderzoek welk team type bij de organisatie en doelstellingen passen, hoe je de teamrollen van Belbin en het flexschillen model in kunt zetten om jouw team samen te stellen en ontdek de kracht van technisch personeel! Want als je nu niet inzet op het bouwen van het fundament van het bedrijf, een optimaal samengesteld team, dan mis je het momentum om je organisatie juist nu voor te bereiden op toekomstige groei.

pieter jan marketeer de pooter
Next

Met deze 4 manieren in je zoekstrategie werf de juiste technici