true
Bedrijven die streven naar een flexibel personeelsbestand kunnen tijdelijke- en deeltijd medewerkers in dienst nemen om de druk van voltijdpersoneel te verminderen tijdens drukke periodes of door specifieke gebeurtenissen. Neem de coronacrisis bijvoorbeeld. Het hebben van een flexibel personeelsbestand met behulp van het flex schillenmodel, kan bedrijven helpen zich voor te bereiden op economische fluctuatie in de toekomst. Wat zijn de voordelen hiervan voor jouw organisatie?

Vraag naar technisch personeel

De pandemie heeft voor veel onrust gezorgd in de (technische) arbeidsmarkt en de vraag naar personeel is in veel industrieën gedaald. Hoewel er in het algemeen minder vraag is naar personeel is er in de techniek nog steeds behoefte aan goed personeel. De verwachting is dat de arbeidsmarkt krapte ná de coronacrisis snel terugkeert. Het is in deze tijd dan nog belangrijker om de behoefte van werknemers en werkgevers beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast voorkomt een flexibel personeelsbestand overcapaciteit en heb je een continue toestroom van technisch talent.

Wanneer vraagt je organisatie om flexibiliteit?

Om organisaties voor te bereiden op economische fluctuatie wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de flexibiliteit van personeel. Het management doet beroep op de verschillende vaardigheden en functies van medewerkers en werken met flexibele contracten en werktijden. Werknemers die deel uitmaken van een flexibel personeelsbestand kunnen verschillende taken uitvoeren en worden ingezet waar en wanneer ze het meest nodig zijn.

Bedrijven die flexibiliteit omarmen kunnen tijdelijke, deeltijd- en contractmedewerkers in dienst nemen om taken van vast personeel te ondersteunen tijdens drukkere periodes. Door personeel te laten meebewegen met vraag en aanbod vanuit de klant leidt dit tot een efficiëntere inzet van personeel.

De belangrijkste veranderingen in de economie waarom organisaties streven naar een flexibel personeelsbestand:

 • Veranderende klantvraag
 • Krappe arbeidsmarkt
 • Nieuwe wettelijke bepalingen
 • Pandemie (corona)
 • Bezuinigingen

Bijna elke organisatie heeft te kampen of krijgt te kampen met één van de ontwikkelingen binnen de economie. Flexibel omgaan met personeel is volgens ons dan ook iets waar elke organisatie baat bij kan hebben.

Wat is het flex schillenmodel?

Flexibele schillen staan letterlijk voor de verschillende type medewerkers binnen je bedrijf. Om een flexibel personeelsbestand op te bouwen heb je niet alleen vaste werknemers (de vaste kern) nodig, maar ook werknemers die flexibeler ingezet kunnen worden binnen het team. Dit zijn medewerkers met een tijdelijk contract die kunnen uitgroeien tot de vaste kern. Zij vormen de tweede schil.

De derde schil bestaat uit de flexpool. Deze werknemers zijn niet altijd verbonden aan één team. De naam zegt het al: ze worden flexibel ingezet. Deze medewerkers worden (idealiter) op verschillende plaatsen in de organisatie ingewerkt en worden op die posities ingezet waar het bedrijf ze nodig heeft.

De laatste schil, de externe flex, bestaat uit een groep werknemers die tijdelijk wordt ingezet om fluctuaties in het werkaanbod op te vangen, bijvoorbeeld door de inzet van uitzendkrachten of ZZP’ers. In tijden van pieken en dalen kunnen zij het werk opvangen en worden ze alleen voor de periode die nodig is ingehuurd. Vaak werkt een deel van deze flexibele medewerkers langdurig binnen de organisatie en stromen ze door naar schil 2 (tijdelijke contracten) of worden ze kernmedewerker. Het voordeel van deze werkwijze is dat organisaties op deze manier een structurele instroom van nieuwe medewerkers creëert. De flexibele schil wordt op deze manier een kweekvijver van nieuw talent.

De invloed van het model op je team

Al langere tijd heerst er een groot tekort aan personeel in de maak-, proces- en foodindustrie. De huidige pandemie heeft er weliswaar voor gezorgd dat de vraag naar technisch personeel tijdelijk afneemt, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan omdat getalenteerde technici schaars zijn. Dit zorgt ervoor dat bedrijven genoodzaakt zijn anders te kijken naar hun teamsamenstelling.

Lees ook: Waarom je juist nú moet investeren in een optimale teamsamenstelling.

Om een tekort aan personeel op te vangen is het toepassen van verschillende schillen uit het flex schillenmodel een goede oplossing. Het zorgt ervoor dat teamdoelstellingen behaald kunnen worden en dat het team wordt samengesteld op basis van talent en ervaring. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het team dat je samenstelt goed op elkaar ingespeeld is. Want wanneer je eenmaal de verschillende schillen hebt toegepast aan je team, wil je er zo goed mogelijk voor zorgen dat ze hun werk optimaal kunnen doen.

Personeel dat bestaat uit meerdere soorten teams en teamrollen geeft grip op de fluctuaties in klantvragen en de economie. 

Voordelen van een flexibele schil voor de werkgever

Bedrijven streven naar flexibiliteit omdat ze snel willen kunnen inspelen op economische ontwikkelingen. Het inzetten van een flexibel personeelsbestand heeft voor werkgevers een aantal voordelen:

 1. Gemakkelijk meebewegen met de golven van de economie
 2. Snel en efficiënt tijdelijke pieken, ziekte en verlof opvangen
 3. Benodigde expertise voor een project inhuren
 4. Zorgen voor een continue instroom van nieuw technisch talent
 5. Tegengaan van overcapaciteit
 6. Flexwerkers zijn gewend aan verschillende werkplekken

 

Leer meer over de flexibele schil voor een wendbare organisatie in onze whitepaper

Een goede balans tussen flexibel en vast personeel zorgt voor de juiste bezetting het hele jaar door. We schreven een whitepaper waarin we meer vertellen over waarom die wendbaarheid zo belangrijk is, waarom je moet investeren in de flexibele schil en hoe je in praktische stappen richting een wendbare organisatie gaat.

Download whitepaper

 


1. Gemakkelijk meebewegen met de golven van de economie

In tijden van economische crisis kun je als bedrijf direct inspelen en zorgen voor de juiste balans. Met de flexibele schil word je een wendbare organisatie, zodat je snel en adequaat kunt reageren op de gebeurtenissen waar je zelf niet direct invloed op hebt. Snel kunnen schakelen doe je met voldoende flexibel personeel wat ten goede komt in onzekere tijden.

2. Snel en efficiënt tijdelijke pieken, ziekte en verlof opvangen

De flexibele schil werkt goed om bepaalde periodes op te vangen, waarin een medewerker ziek of met verlof is. Doordat je alleen een beroep doet op flexwerkers als er meer werk is, voorkom je overcapaciteit.

3. Benodigde expertise voor een project inhuren

Veel mensen die flexibel ingezet kunnen worden bezitten van een specifiek specialisme. Voor een project wil je dan ook gerichte kennis binnenhalen op het moment dat het nodig is. Doordat flexibele medewerkers zelf hun functie al goed weten te vervullen, ben je geen extra tijd kwijt om ze in te werken.

4. Zorgen voor een continue instroom van nieuw technisch talent

Het is voor flexibele werknemers aantrekkelijk om bij een bedrijf te werken waar ze de mogelijkheid hebben om kernmedewerker te worden. Flexwerkers die langdurig werkzaam zijn bij een organisatie stromen vaak door naar een bepaald dienstverband met de kans op een vast dienstverband in de toekomst. Flex bureaus hebben de expertise om nieuw technisch talent te recruiten. Dit talent start als flex kracht, maar zodra er ruimte ontstaat in de tweede schil (tijdelijke contracten) kun je er als werkgever voor kiezen om mensen vanuit de flexpool te laten doorstromen. Natuurlijk kun je een flexwerker ook een vast contract aanbieden wanneer je dusdanig tevreden bent en neem je hem of haar van het flex bureau over. Op deze manier heb je altijd goed technisch personeel in huis.

5. Tegengaan van overcapaciteit

Overcapaciteit kun je voorkomen door een beroep te doen op flexwerkers tijdens pieken, dalen en verlof. Maar nu in tijden van crisis is het net zo belangrijk om overcapaciteit te voorkomen. Veel bedrijven hebben minder werk en als je een personeelsbestand hebt dat niet mee kan bewegen kom je met te veel personeel te zitten voor te weinig werk. Als werkgever is de kans groot dat je dan mensen moet ontslaan en dat wil je natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen.

6. Flexwerkers zijn gewend aan verschillende werkplekken

Een ander voordeel van flexwerkers is dat ze ervaring hebben kunnen opdoen bij verschillende bedrijven. Ze kunnen hierdoor direct op het gewenste niveau meedraaien en hun kennis en ervaring delen en inzetten. Dit bespaart niet alleen inwerktijd, maar zorgt er ook voor dat je als bedrijf sneller omzet en resultaat boekt.

Starten met de flexibele schil?

Dat er veel voordelen zitten aan de flexibele schil is wel gebleken. Het helpt je in te spelen op veranderingen in de economie, door bijvoorbeeld de huidige pandemie, en pieken en dalen op te vangen door de veranderende vraag vanuit de klant. Daarnaast helpt het schillenmodel je flexibel personeel te werven dat je kunt inzetten bij ziekte, verlof of andere veranderingen binnen de organisatie. De vraag naar goed technisch personeel is en blijft aanwezig. Met de flexibele schil heb je altijd voldoende talent tot je beschikking.

 

pieter jan marketeer de pooter

Met deze 4 manieren in je zoekstrategie werf de juiste technici

Next

5 manieren om ervoor te zorgen dat een operator voor jouw bedrijf kiest